Satakunnan Exodusryhmä ry:n esittely

 

Satakunnan Exodusryhmä ry on perustettu 1990-luvun alussa ja rekisteröity syksyllä 2006. Yhdistys toimii yhteiskristillisellä pohjalla kotipaikkanaan Pori.

Sen ykköstyönäky on toimittaa Jumalan sanaa juutalaisille eri puolilla maailmaa ja tilanteiden niin vaatiessa myös humanitaarista apua resurssien niin salliessa. Työ toteutetaan esim. matkoja järjestämällä eri kohteisiin (katso ohj.).

Keskeinen tehtävä kotimaassa on raamatullisen Israel-tiedon levittäminen sekä luotettavan tiedon jakaminen historiallisista ja ajankohtaisista Lähi-Idän tapahtumista. Tähän tavoitteeseen pyritään järjestämällä kunkin kuukauden toinen tiistai avoimia yleisötilaisuuksia Porin Vapaakirkon tiloissa.(ohj.) Myös maakunnassa yhdistyksen edustajat käyvät puhumassa eri seurakuntien kanssa yhteistyössä järjestetyissä Israel-tilaisuuksissa. (ohj.)

Päätösvalta yhdistyksessä on jäsenkokouksilla, ja käytännön toimia johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Yhdistys toimii yhteistyössä seuraavien samansuuntaisen työnäyn omaavien yhdistysten kanssa: Media Serve, Via Baltica Team, Israelin Ystävät ry. ja Syväntöjen Raamattutyö Israelissa.

Satakunnan Exodusryhmä ry:n jäseneksi voi liittyä 15v täyttänyt Suomen kansalainen. Aktiivisesti rukoillen, taloudellisesti kannattaen, matkoihin ja tilaisuuksiin osallistuen ja muilla eri tavoilla toimintaan osallistuen voi tulla mukaan jokainen, joka sydämessään kantaa samanlaista työnäkyä: "Juutalaisille ensin, sitten myös pakanoille (kreikkal.)".